Regels uitspraak

UITSPRAAK 

  • Als een woord eindigt op een klinker, n of s, dan valt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep:

libro

comen

casas

  • Als een woord eindigt op een medeklinker behalve n of s, dan valt de klemtoon op de laatste lettergreep:

comer

delantal

  • Ieder woord dat afwijkt van deze regels is dus een uitzondering. Deze woorden hebben een accentteken om aan te geven waar de klemtoon valt. Dit accentteken staat altijd op een klinker:

ratón

cámara

música

hola-naranja