Hace, desde, desde hace

Gebruik van

  1. Met ‘hace’ (geleden), geef je aan wanneer iets plaatsvond. Het heft betrekking op een gebeurtenis uit het verleden en geeft aan hoe lang geleden die gebeurtenis plaats vond:

Hace + una hora, algunos días, tres meses, mucho tiempo

Hace tres años llegué a Sevilla.

  1. Met ‘desde’ (sinds) wordt aangegeven sinds wanneer (tijdstip) iets bezig is. Het wordt een concrete tijdstip uit het verleiden aangeduid, waarop iets begon wat nog gaande is:

Desde + las 5 y media, 1985, mi viaje a Madrid

Desde 2003 vivimos en Madrid

  1. Met ‘desde hace’ (sinds) geef je aan hoelang (periode) iets duurt. Het heeft ook betrekking op iets dat nu nog gaande is, maar in plaats van een concrete tijdstip geeft het de sindsdien verstreken periode aan:

Desde hace + una hora, tres meses

Desde hace tres años vivimos en Madrid

Het is nu 2015, in het jaar 2010 ben ik begonnen Spaans te studeren:

  1. Empecé a estudiar español hace 5 años
  2. Estudio español desde 2010
  3. Estudio español desde hace 5 años